Karma Chameleon

 • 2
  oz
  Vodka
 • 2
  oz
  Peach Schnapps
 • 2
  oz
  Sprite
 • Grenadine

Mix well. Serve over ice.