Kurant Mellow

 • 6
  oz
  Lemon Lime soda
 • 5
  oz
  Southern Comfort
 • 2
  oz
  Vodka

Pour ingridents over ice, stir