Melonoma

  • 1
    oz
    Vodka
  • 1/2
    oz
    Melon liqueur

Shake ice, vodka and melon liquer. Strain into shot glass.