Purple Viper

 • 1/2
  oz
  Sloe Gin
 • 1/2
  oz
  Vodka
 • 1
  oz
  Chambord

Mix into shooter