Sonoma

 • 3
  oz
  Vodka
 • 5
  oz
  Mountain Dew
 • 2
  oz
  Grape Juice

Stir.